гр. София 1612, 
бул. Братя Бъкстон 82,
тел.: 02 / 423 08 18,
0884 06 33 11
0886 95 00 09
Управител: 0888 83 69 13

 Местоположение Бъкстон