Пациентите на „Хоспис Юлиана” биват хранени според предписаните им диети, съобразени със състоянието и заболяването им.  Храната се осигурява чрез кетъринг-фирма, специализирана в болничното хранене. Всекидневно болните получават закуска, втора закуска, обяд, слеобедна закуска и вечеря.