Настаняването на пациентите в „Хоспис Юлиана” може да се осъществи в деня на заяваване на желание за това от страна на пациента или неговите близки.

При приемането е необходимо да бъдат представени медицинските документи на болния – резултати от направени изследвания, епикризи, назначени терапии и лекарства. Болните трябва да разполагат и с ежедневни дрехи, в количество, което да позволявава честата им смяна, както и лични хигиенни принадлежности.

В случай, че състоянието на пациента изисква използването на различни помощни средства – антидекубитални дюшеци, тоалетен стол, инвалидна количка,  те могат да бъдат донесени от близките.  Хосписът разлполага и със собствени помощни средства, които се предоставят на пациентите, които нямат такива.