Екипът на „Хоспис Юлиана” се състои от лекар с дългогодишна практика в Спешна помощ – несъмнено най-добрата школа за всеки медик. Медицинските сестри, които денонощно се грижат за настанените при нас болни, са кадри с богат професионален опит, придобит в отделенията по реанимация на централни софийски болници. Всеки ден с пациентите работят рехабилитатор и кинезитерапевт, които са специализирани в лечението и терапията на пациенти с различни фрактури, на страдащи от неврологични заболявания и на възстановяващи се след оперативни намеси хора.